دیدگاه شما
نام :

ایمیل :

وب سایت :

نظر شما :

تصویر منبع
تعداد دفعات نمایش :41
مشخصات

کدها
  • کد پارسا: 10111961
  • شابک: 978-600-131-021-8
  • کد کنگره: NC750/ص36س20216
  • کد دیویی: 742

نمایه
چکیده
  • در این اثر از منظری فیزیكی و ریاضی به بیان علل كوچك شدن اجسام بر اثر دور شدن پرداخته شده و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه بررسی گردیده است. نویسنده نخست نظریه خویش در این زمینه را مطرح كرده و آنگاه به نقد نظریات دیگر در این رابطه پرداخته است. وی نوع نگاه به یك جسم از زوایای گوناگون و وجود مانع بین ناظر و آن شی را از لحاظ فیزیكی مورد تفسیر قرار داده و تحلیلی از افق دید نسبت به اشیای دوردست و رابطه بین مانع دید با شی مورد نظر ارایه نموده است. در ادامه ایشان به بررسی فرق میان كوچكی حقیقی و نسبی اجسام پرداخته و قرب و بعد اجسام نسبت به یكدیگر را نسبی دانسته و افق طولی و عرضی نگریستن به آنها را متفاوت ارزیابی نموده و تحلیلی فیزیكی از نگاه كردن به اشیای دوردست از طریق یك سوراخ كوچك ارایه نموده است.
کل منابع 366180 کتاب 79472
مجموعه 2348
دايرةالمعارف 84
مقاله نشريه 122555
مقاله مجموعه 25487
مقاله دايرةالمعارف 30908
پايان نامه 8964
نرم افزار 106
کتابخانه 2037
نشريه 1112
ناشر 11248
موسسه 411
پديدآور 81448