دیدگاه شما
نام :

ایمیل :

وب سایت :

نظر شما :

تصویر منبع
تعداد دفعات نمایش :36
مشخصات
ملحقات
  • کتابنامه :به صورت زيرنويس
    منابع :238-242

کدها
  • کد پارسا: 10038849
  • شابک: 964-5910-85-4
  • کد کنگره: DS63/18/ك2
  • کد دیویی: 956/054

نمایه
چکیده
  • مقالاتی در زمینه معضلات پایهای خاورمیانه و عوامل تاثیرگذار خارجی و داخلی بر مسائل این منطقه است. خاورمیانه از مناطق مهم و راهبردی جهان معاصر است كه با عناصری نظیر حوزه سنتی تمدن، منابع انرژی و نفت, اهمیت ژئوپلیتیك و نهایتا رنج و محنت فراگیر جهانی به واسطه منازعات دراز مدت شناخته می‏شود. اهمیت مسئله جهانی شدن، معضلات خاورمیانه را از صورت مشكلات منطقهای به تهدیدی برای ثبات و امنیت جهانی تبدیل كرده و توجه هر چه بیشتر متفكران غربی را به خود معطوف ساخته است. مجموعه حاضر به منظور تبیین معضلات پایهای خاورمیانه و بررسی دیدگاههای مختلف درباره وضعیت حال و آینده این منطقه تدوین شده است. فرآیند ملت‏سازی در خاورمیانه, بررسی تطبیقی سیاست‏های اروپا و امریكا در منطقه, منطقهگرایی نوین در خاورمیانه, تحول معنای امنیت, آینده فرهنگی خاورمیانه و طرح جدید امریكا، خاورمیانه و محیط پیرامونی از جمله موضوعاتی هستند كه در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرند.
کل منابع 367613 کتاب 80068
مجموعه 2356
دايرةالمعارف 84
مقاله نشريه 122720
مقاله مجموعه 25648
مقاله دايرةالمعارف 30908
پايان نامه 8966
نرم افزار 106
کتابخانه 2037
نشريه 1113
ناشر 11328
موسسه 411
پديدآور 81868